Návštěv :
Celkem : 9970
Týden : 29
Dnes : 0
Naposledy aktualizováno: 16.01.2019 15:07:48

Administrace

                            Historie

Podle zápisů z obecní kroniky Vejprnic, byla knihovna poprvé otevřena v září roku 1922. Prvním knihovníkem byl zvolen Eduard Ulrich, hodinář z Vejprnic. V té době měla knihovna 247 svazků knih. Umístěna byla na Obecním úřadě č.p. 17. Jelikož společná místnost knihovny a Obecního úřadu nevyhovovala, byla v srpnu 1926 na čas přestěhována do Obecní školy. Později se vrátila zpět na Obecní úřad. Knihovna byla mezi obyvateli Vejprnic velice oblíbena, a proto i hojně navštěvována.

                           

                                                      Současnost

V současné době je v knihovním fondu více jak 13000 svazků knih, stálých čtenářů je 400, z toho 140 dětí. Roční výpůjčky jsou cca. 20000 svazků.

Kromě půjčování knih má knihovna pro veřejnost počítač s připojením k internetu zdarma, je zde možnost tisku a kopírování dokumentů.

Knihovna má zvlášť oddělení pro děti a mládež a zvlášť oddělení pro dospělé. Knihovna pravidelně pořádá pro žáky naší školy besedy a kulturní programy k podpoře čtení.

Každý rok se nakupuje cca. 300 nových titulů knih a pravidelně odebírá 15 titulů časopisů.
 Od 1. 1. 2013 přešla knihovna na půjčování knih přes počítač -výpůjční program Clavius.

 V roce 2017 proběhla v knihovně kompletní rekonstrukce. Byly odizolovány a sanovány všechny zdi a podlahy, zbouraly se některé příčky a částečně se změnilo i dispoziční řešení. Dětské oddělení tak získalo větší prostor pro konání besed. V knihovně je nová podlahová krytina, elektrické rozvody, stropní podhledy a osvětlení a v neposlední řadě i nové regály na knihy. Knihovna má nyní důstojné a moderní prostory. Fotografie nové knihovny naleznete v galerii.