Návštěv :
Celkem : 9970
Týden : 29
Dnes : 0
Naposledy aktualizováno: 16.01.2019 15:07:48

Administrace

 

Nabídka knihovnických besed pro ZŠ Vejprnice na školní rok 2018 - 2019

  

1.)  1. třída - Poprvé v knihovně  

seznámení s knihovnou, jak se stát čtenářem, ukázky známých pohádek a večerníčků 

                 - na konci školního roku - Pasování prvňáčků na čtenáře 

( prvňáčkové předvedou, co se za školní rok naučili - hádání písmenek, čtení, literární kvíz a obdrží certifikát s titulem „ČTENÁŘ“)

 

2.)  1. - 4. třída - Umíte se správně chovat ? 

etika a etiketa pro školáky, základy slušného chování, ohleduplnosti a respektu k ostatním, dle knihy L. Špačka - Dědečku vyprávěj..   

 

3.)  1. - 3. třída – Hrdinové z pohádek 

povídání o známých pohádkových postavách, hádání pohádek dle úryvků....  

 

4.)  1. - 3. třída - Václav Čtvrtek – Večerníčky 

knihy a pohádkové postavy tohoto autora – Rumcajs, Víla Amálka, Dubínek, Šejtroček, Křemílek a Vochomůrka 

 

5.)  2. - 4. třída - Čtení není žádná nuda  

rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení formou hry, ukázky zajímavých knih, veselé básničky, říkanky, hádanky, vyplňování testů, děti si zkusí rozluštit popletenou pohádku....

  

6.)  2. - 4. třída - Žáček žáčkům 

ukázky z tvorby Jiřího Žáčka, veselé básničky, říkanky, hádanky.... 

  

7.)  2. - 4. třída - Macourkoviny aneb moderní pohádka je také pohádka 

život a dílo Jiřího Macourka, otázky ze známých večerníčků ( Mach a Šebestová, Žofka, Arabela) děti si zkusí vymyslet moderní pohádku... 

 

8.)  2. - 4. třída - Ondřej Sekora – aneb znáte Ferdu Mravence 

povídání nejen o Ferdovi, ukázky dalších knih, hádanky, vybarvování Sekorových obrázků 

 

9.)  2. - 4. třída - Josef Lada 

ukázky obrázků a knih, povídání o venkově, říkanky, pohádky......  

 

10.)  3 - 5. třída - Do knihovny za dobrodružstvím 

ukázky z dobrodružné literatury pro děti o známých autorů ( Lovci mamutů, Tarzan, Robinson Crusoe, Mauglí, Rychlé šípy), představení nových dobrodružných knih   

 

11.)  4. - 5. třída - Dětské detektivky 

představení nově vycházejících knih o pátrání a odhalování zločinů

 

12.)  3. - 5. třída - Jak žili naši pradědové a prababičky 

( povídání o tom, jak lidé žili dříve, vysvětlení starých řemesel- doškař, přadlena, švec, dráteník, pranostiky, přísloví, ukázka draní peří.. 

 

13.)  4. - 6. třída - Vejprnické pověsti

i naše obec má své pověsti... , zajímavosti z historie naší obce   

 

14.)   5. - 6. třída - Znáte naší obec? 

zajímavosti z historie Vejprnic, památky, současnost, prohlídka kronik a dobových fotografií 

 

15.)  5. - 6. třída - Jules Verne 

život a tvorba tohoto autora, ukázky známých knih, CD nahrávka z knihy 20 tisíc mil pod mořem 

 

16.)   5. - 6. třída - Karel Jaromír Erben 

české pohádky tohoto autora, Kytice   

 

Tématické besedy  

 

17.)  říjen - listopad – Halloween aneb do knihovny za strašidly   2. - 5. třída 

proč a  jak se slaví tento svátek, povídání o strašidlech, ukázky strašidelných knih, strašidelná 

křížovka, kvízy, malování -  možno přijít v kostýmech 

 

18.)  prosinec - Zima + Vánoce           1. - 5. třída 

povídání o zimě, zimní hádanky, pranostiky,Vánoce – zvyky, tradice, koledy  

možno spojit s výrobou vánočních ozdob 

 

19.) únor -  Masopust     2. - 5. třída

povídání o masopustních tradicích, výroba masek, plnění falešných jaternic

 

20.)  březen - Vítání jara, vynášení Morany    2. - 5. třída 

povídání o jaru, jarní básničky, pranostiky,výroba Morany a její pohřbívání  

 

21.)  duben - Velikonoce         1. -5. třída

povídání o velikonočních  tradicích  a zvycích, křesťanský význam tohoto svátku

možno spojit s výrobou velikonočních ozdob 

 

22.)  červen - Čtení na prázdniny         1. - 5. třída 

motivace ke čtení i o prázdninách, výběr veselých a zajímavých knih, zamyšlení se nad uplynulým školním rokem...

  

21.)  po celý školní rok - Putovní čtenářský deník         2. - 5. třída 

děti obdrží v knihovně putovní čtenářský deník, který si posílají po třídě a každý zapíše do deníku svou oblíbenou knihu a doporučí ji tak ostatním, na konci školního roku odevzdají deník zpět do knihovny, kde je vystaven  pro čtenáře....

  

 Všechny akce se konají v knihovně a pořádají se ZDARMA. Všechny lekce trvají přibližně jednu hodinu, ale po dohodě lze délku či náplň besedy přizpůsobit.

  

Je možné připravit i další témata besed např. k probíranému učivu nebo pro vyšší ročníky, to vše po dohodě. 

 

Termín si prosím předem domluvte buď na tf. čísle 377826202, e-mailem : knihovna1@vejprnice.cz nebo osobně v knihovně.

  

Věřím, že si z nabídky vyberete a moc se těším na spolupráci!

 Dana Černá  

 knihovna Vejprnice

 www. knihovnavejprnice.webk.cz